Művészeti csoportok | URBAN VERBUNK


Művészeti vezető: Moussa Ahmed
Tel.: +36 (30) 439-0562, +36 (30) 590-8166, +36 (70) 376-5373
honlap: www.godollotancegyuttes.hu
e-mail: godollofolk.tanc@gmail.com
Facebook elérhetőség
Próbaterem: Művészetek Háza Gödöllő
 
 

A Gödöllő Táncegyüttest Dr. Gémesi György és Iglói Éva azzal a céllal hívták életre, hogy a város rendkívül sokszínű kulturális életében az akkor hiányzó, az esetleges helyi hagyományokat is feltáró és bemutató folklór-színpadi művészet is helyet kaphasson. A várost reprezentáló feladatok mellett az alapítók célul tűzték ki a népi kultúra, a táncos, zenei és énekes hagyomány széleskörű, a városi fiatalság minden generációjára kiterjedő közvetítését is. Kiemelten fontosnak találták az országos bemutatók és versenyek szakmai kihívásait, valamint a nemzetközi fesztiválok és testvérvárosi kapcsolatok sikeres építését is.

A Gödöllő Táncegyüttes mindenkori kiemelt feladata a néptáncos-népzenei kultúra megismerésének biztosítása minden érdeklődő számára. Így 5 csoportban 160 főnek, az óvodás kortól a középiskolával bezárólag biztosít lehetőséget az eltérő korosztályi és tudásszinteknek megfelelően.

A felnövekvő fiatal táncos generációk jövőképének formálásában fontos szerepet játszik az együttes felnőtt csoportja, melynek vonzereje az egyéni és csoportos szakmai elismeréseinek köszönhető.

Célunk olyan tánc-, kultúra- és értékközvetítés, amelyben a felnövekvő nemzedékek újra és újra megtalálhatják saját gyökereiket és önkifejezési formáikat egyaránt.

A Gödöllő Táncegyüttes kiemelten fontosnak tartja a helyi hagyományok folyamatos feltárását és beillesztését az oktatói gyakorlatába. Felhasználja a Városi Múzeum tárgyi, írásos és képi anyagát, valamint az agglomeráció még fellelhető táncos és néprajzi értékeit. Mindezek színpadi produkciókban, viseletrekonstrukciókban és elméleti anyagokban is folyamatosan megjelennek.

Együttesünkben az általános iskolai néptáncórákon kimagasló tanulók, illetve a kistérség falvaiból és városaiból érkező tehetséges diákok lehetőséget kapnak tudásuk elmélyítésére.

Az együttesben táncoló diákok sikeresen tesznek felvételi vizsgát a környező és távolabbi szakiskolákba (Magyar Állami Balettintézet, Fóti Népművészeti Szakiskola, Nyíregyházi Szakiskola).

Az együttes minden évben lehetőséget nyújt egyéni és csoportos versenyeken való részvételre. Csoportjaink országos, megyei és nemzetközi szinten is kimagasló teljesítménnyel öregbítik a város hírnevét.

E tehetséggondozás jeles példája, hogy mára az együttes szakmai vezetésében is az itt nevelkedett táncosok alkotnak, oktatnak: Tóth Judit, Moussa Ahmed.

Az együttes mindenkori legfontosabb feladata a városi rendezvényeken történő reprezentációs feladatok ellátása, az ünnepségek színesítése, önálló ünnepi műsorok szerkesztése, bemutatása, melyekben a tánc mellett az irodalom és más társművészetek is helyet kapnak: pl.: Tavaszi hadjárat, Hősök napja, Trianoni megemlékezés, Koronázási hétvége, Erzsébet park avató, Augusztus 20. államünnep.

A mindennapi élet hétköznapi történéseinek és az egész várost megmozgató nagyszabású programoknak is állandó vendége a Gödöllő Táncegyüttes: (gyereknapi rendezvények, élelmiszer fesztivál, nyugdíjas juniális)

A Gödöllő Táncegyüttes fontosnak tartja, hogy repertoárjában az autentikus tánc-, viselet-, és zenei folklór bemutatása mellett olyan táncszínházi darabok is helyet kaphassanak, melyek a hagyományos alkotói és előadói kereteket szétfeszítve keresnek új, ismeretlen utakat.

A tematikus évek kulturális programsorozathoz szívesen csatlakozik az együttes új táncszínházi darabok készítésével és bemutatásával, melyben a város más művészeti csoportjait is szívesen látja közös produkciókban.