Pályázatok

–NTP-TM-14-0208 Személyiségfejlesztő műhely –

2015. április-június

Programunkat toborzónyitórendezvénnyel, valamint egy tematikus konferencia nappal indítottuk. A jelentkezők közül ekkor válogattuk ki azt a 20 tehetséges diákot, aki a programban részt vehetett. A kétnapos rendezvény nyilvános volt, sokan vettek részt a meghívott szakemberek workshopjain.

A továbbiakban a munkatervben meghatározott témák szerint valósultak meg a Személyiségfejlesztőműhely 3 órás foglalkozásai.

Elsőként a nyelvi készségek fejlesztésével foglalkoztunk. A kommunikációs hatékonyság növeléséhez koncentrációs gyakorlatokat, asszertivitás tréninget alkalmaztunk; majd a diákok elsajátíthatták az erőszakmentes kommunikációmódszerét.

A következőkben stresszoldórelaxációs technikákkal ismerkedtek meg a résztvevők.

A zenei önkifejezés és improvizáció alkalmain az Orff-féle hangszerparkot hívtuk segítségül.

A program ezen pontján került sor a csoportos színházlátogatásra, melynek keretében ellátogattunk a Planetáriumba, valamint megtekintettük a Fényszínház: A fényvarázsló című előadását.

A mozgásos készségek fejlesztésének alkalmain ritmusgyakorlatokat, egyensúlygyakorlatokat, kontaktmozgást, valamint a Lábán-technika alapjait sajátíthatták el a fiatalok.

Az önismereti foglalkozásokon megismerték a résztvevők a pszichodráma módszer elemeit, valamint pszichológussal folytatott egyéni segítőbeszélgetéseken vehettek részt.

A záró, kreativitást (is) fejlesztődrámapedagógiai foglalkozásokon különbözőtémájújelenetek megalkotásával foglalkoztunk.

Célunk egy olyan jó gyakorlat megvalósítása volt, mely a résztvevő fiatalok személyiségének fejlődését segíti, nyitottá teszi őket az élethosszig tartó tanulásra, mellyel elindítja őket egy olyan úton, amelyen könnyebbé válik identitásuk kialakulása, kiemelkedő képességeik egyre teljesebb kibontakoztatása, hivatásuk megtalálása, kapcsolataik megfelelő kezelése; azaz megtalálják helyüket a világban.

 Ennek megfelelően komplex programunk során a résztvevők segítséget kaptak abban, hogy minél pontosabban meghatározzák saját képességeiket, azt, hogy egész pontosan miben tehetségesek, valamint sokat foglalkoztunk azzal, hogy egyénileg kinek milyen területen kell még sokat fejlődnie ahhoz, hogy kiemelkedő adottságát minél inkább kiaknázhassa. Sok esetben a kitartó munka, az elkötelezettség volt ez a terület. A program végére többen megfogalmazták, hogy mennyire fontos a folyamatos fejlődés, tanulás. A csoportos foglalkozások, beszélgetések során sok hasonló probléma került felszínre, így a résztvevők megtapasztalhatták, hogy gondjaikkal nincsenek egyedül; ez a csoporthatás láthatóan sok feszültséget feloldott bennük. A program során a résztvevők között szoros kapcsolatok alakultak ki, esetenként pedig a foglalkozásokon kívüli szakmai együttműködés is. A program végére ügyesebben, bátrabban fejezték ki gondolataikat, érzéseiket, asszertivitásuk láthatóan fejlődött.

Tehetséggondozó programunkhoz kapcsolódóan 2015. május 27-én megtekintettük a Planetárium üstökösökről szóló ismeretterjesztő előadását, majd a Fényszínház A fényvarázsló című előadását látogattuk meg a résztvevőkkel.

A Planetárium előadásán igen érdekes információkat tudtunk meg az égitestekről, mozgásukról, valamint az üstökösök kialakulásáról, és azok mozgásairól. Végigkövethettük az üstökösök felbukkanásait a történelem során, felfedezőik bemutatása kapcsán pedig megerősítést nyert, hogy a magyar tudósok ezen a tudományterületen is kiemelkedőek. A Rosetta űrszondáról is hallhattunk egy beszámolót, melyből megtudtuk, hogy a tervezés-fejlesztés-építés folyamatában magyar szakértők is részt vettek.

A Fényszínház bemutatóján a lézerfény színpadi felhasználásának lehetőségeivel találkozhattunk. A fénnyel való játék, a kirajzolódó ábrák a történet illusztrációjaként szolgáltak. Mindemellett tehetséges fiatal táncosok is színesítették az előadást produkcióikkal.

Programunk résztvevői, visszajelzéseik alapján, mindkét előadást sok szempontból tanulságosnak és hasznosnak találták.

Partnerszervezetünk: Club Színház

Partnerszervezetünk: Club Színház