Diáksziget Támop | A MAGYAR JELKÉPEK ÉS A ROVÁS


Kezdés: 2011. szeptember 13.
Időpontja: kedd, 16.30 – 18.30-ig
Alkalmak száma: 10 alkalom
Foglalkozásvezető: Sipos László
Életkor: 10-18 évesek
Maximális csoportlétszám: 15 fő

A székely-magyar rovás a magyarság és az egész emberiség egyetemes kulturális örökségének része. Nemzeti írásunk nem kizárólag egy jelsor vagy írásmód, hanem gondolat- és formavilágával, logikai rendszerével a magyar műveltség, a szellemi élet minden részével szerves egységben van. Ezért a rováskultúra megismerése és megismertetése kulcs a magyar szellemi megújulás felé.


ELŐADÁSOK

1. Az élő rovás bevezető előadás
Történeti emlékek (X. századtól a XXI. századig)
Nemzeti írásunk megszületésének elméletei, legfrissebb kutatási eredmények
Az egységesítés és szabványosítás jelentősége, folyamata

2. Jelenkori kérdések I. - magánhangzók
Az Ö-Ü betűk egységesítésének útján
magánhangzók fejlődése
rovás ABC változatok elemzése, azonosságok, különbségek

3. Jelenkori kérdések II. – szóképek, gyökrovás Gyakorlat
Összerovás, tamga, betűkép, betűépítmény
Gyakorlati óra, közösen rajzolunk betűképeket hozott nevekkel. Saját tamga tervezése.

4. Számrovás és a szorobán Gyakorlat
Számfelírás rovásszámokkal
Számolás eszköze a szorobán

5. Nemzeti jelképek és a rovás
Nemzeti jelképek, néprajzkincs, valamint a nemzeti önazonosság és a rovás kapcsolata
Saját írásrendszer, saját műveltség

6. Számítástechnika és a rovás I.
Rovás betűk tervezésének szempontjai, alaktan (tipográfia)
Rovás betűkészletek letöltése, telepítése, használata

7. Számítástechnika és a rovás II. Gyakorlati oktatás
Róni szeretnék számítógépen – Word, Abiword, etc.
Rovás fordítóprogramok bemutatása, használata, problémamegoldás – Yudit, etc.

8. Számítástechnika és a rovás III.
Szabványosítás folyamata (Unicode, ISO)
technológiai fejlesztés, alkalmazások (számítástechnikai trendek)
érdekképviselet, szervezeti fejlődés

9. Rovás jelene és jövője
Aktuális feladatok, teendők, lehetőségek, rovás helye az oktatásban
Rovás helye a mindennapjainkban
Bibliográfia: kiadványok, oktatófüzetek, publikációk

10. Ősi írásrendszerek - kitekintés
Rovásjelek kutatása történelem előtti időkig (őskori írásjegyektől a X. századig)
Ősi írásrendszerek kapcsolata a rovással
Közös szimbólumok: azonos jelek, azonos értelemmel
Az előadás összeállítását és megtartását a Rovás Alapítvány végzi.
Képviselő: Sípos László, kuratóriumi elnök
Szerkesztő: Rumi Tamás és Sípos László


Előadók (tervezet):
Dr. Hosszú Gábor
Rumi Tamás
Sípos László
Sólyom Ferenc
Somfai Tamás
Tisza András
Dittler Ferenc
Vajda László (Szorobán Alapítvány)