Diáksziget Támop | BESZÉDSULI


Kezdés: 2011. szeptember 14.
Időpontja: szerda 15 – 17 óráig
Alkalmak száma: 10 alkalom
Foglalkozásvezető: Balás Eszter
Életkor: 14-18 évesek
Maximális csoportlétszám: 15 fő

A jelentkezési határidő lejárt!

A beszéd és kommunikáció fejlesztése mélyebb önismerethez juttat, így az egész személyiségre.
A kommunikációs tréning célja a kifejező, hatásos beszéd, a helyes kiejtés és metakommunikáció elsajátítása, a megnyerő fellépés és felkészítés nyilvános szereplésre.
A tréning felépítésénél ezért ezekre a területekre, képességek és készségek kialakítására fokozott figyelmet fordítunk.

2010. őszén induló tréning felépítése egységes tematika alapján:

A. Koncentráció.

B. Lazítás, légzés.

C. Hangadás.

D. Artikuláció.

F. Kifejezés.

E. Non –verbális kommunikáció (testbeszéd).

Az itt felsorolt kommunikációs készségek alapvető eszközök arra, hogy a résztvevők meggyőzően kommunikálva közvetíthessék saját személyiségüket, az egyes konkrét esetekben növelve ezzel az életükben kitűzött célok elérésének esélyét és sikerét.