Diáksziget Támop | ÉN- ÚT- KALANDPARK


A tábor ideje: 2011. július 25 – 30. (6 nap)
A tábor résztvevőinek életkora: 14 - 18 éves korig
A tábor létszáma: 30 fő + 6 fő nevelő
Jelentkezés: 2011. május 16-tól, a Belvárosi Jegyirodában

15 részből álló kreatív kalandozás az európai modern művészet világában, a XX. Századtól a XXI. Század elejéig. A kurzus elsősorban a színház, - film-és a képzőművészet kapcsolatára épít. Nem lexikális tudást nyújt, hanem önismerethez juttat, és személyiséget fejleszt. A színházi látásmódból ezért annak összművészetiségét, a filmművészetből pedig technikai alapjait használja a kreatív ön-és világismeret formáinak feldolgozásához.
A kurzus a XX. Század első harmadának nagy művészeti expanziójára építve eljut a személyes kifejezés olyan eszközeiig, mint a rap, melyben a program, elsősorban nem zenei felkészültséget, hanem a zenei szakmai minimumra építő maximális önkifejezés módját látja.
A kurzus erősen gyakorlatorientált, a „művészi” produktum személyre szabott, és önismeret-erősítő.


TEMATIKA

1. Mathias Grünewaldtól a szuprematizmusig, avagy a látás forradalma. Te hogyan látsz? (mimikri az állatvilágban és a művészetben Arnold Panofsky alapján)

2. A XX. Század és a felébredt ego – bizalomerősítés pszichikai technikái (bevezetés a pszichodrámába)

3. Az európai avantgárd – avagy Te mit tudsz? Bátorságpróba

4-5. A filmművészet nagykorúsága – legyél te is forgatókönyvíró, a forgatókönyvfejlesztés alapjai

6-7. DeHumizált költészet – minimal art, avagy meddig vers a vers? Te mit írsz? Mit nem írsz? Miért nem írsz?

8-9. Ritmusok a gettóból – a rap alapjai

10-11. Én Rap

12-13. A képi látásmód alapjai – avagy fejlesszünk klipeket, bevezetés a színpadi hatásvilágításba és az editálás alapjaiba

14-15. Testbeszéd, testkultúra, testnyelv